NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

AX-DT200 Návod k obsluze softwaru

Spusťte program kliknutím na
Na obrazovce se objeví okno programu záznamníku. Záznamník není připojen.
Připojte záznamník AX-DT200 k zásuvce USB počítače. PC automaticky detekuje záznamník a na obrazovce se objeví nápis.
Programování záznamníku
V hlavním okně programu zvolte:
Objeví se okno nastavení. Program umožňuje volbu °C nebo °F, změnu periody vzorkování (10 sek, 1 min, 5 min, 30 min, 1 hodina, 6 hodin, 12 hodin), nastavení mezí alarmů teploty a vlhkosti.
Stiskněte tlačítko :
Na obrazovce se objeví okno. Nastavení záznamníku potvrďte stiskem tlačítka OK.
Nyní můžete odpojit záznamník od počítače. Záznam spustíte stiskem žlutého tlačítka LOG na záznamníku tak, aby se na displeji ZÁZNAMNÍKU objevil symbol LOG. Přístroj začne zaznamenávat. Záznam zastavíte stiskem žlutého tlačítka na záznamníku, až se na displeji záznamníku objeví tři čárky.
Po ukončení záznamu spusťte program, připojte záznamník k PC a zvolte
Přístroj se zeptá na místo, kam má data uložit, a následně je objeví okno se zaznamenanými daty:
Zobrazení archivovaných dat
V okně:
Zvolte:
Zvolte složku, ve které jsou uložena archivovaná data.