NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

form.country.select_label: USA

promoBox.promotions.title

AX-B150

Inspekční kamera; Zobrazovač: LCD 2,4" (320x240); Dél.kab: 1m

AX-LCR42A

RLC můstek; dvojitý LCD (19.999/1999), bargraf, podsvětlený

AX-MS8221A

Číslicový multimetr; LCD 3,5-místný (1999) 15 mm; 2,5x/s; 2,8V

AX-176

Číslicový multimetr; LCD (6600), podsvětlený; 3x/s; True RMS

AX-7020

Analogový multimetr; Vlastnosti: univerzální; Test diody: ano

AX-380

Číslicový klešťový měřič AC/DC; Økab: 55mm; I DC: 400/2000A; 565g

AX-CP-04-R

Měřicí hrot s háčkem; propichovací; 10A; červená; 4mm

AX-CP-07-R

Měřicí hrot s háčkem; klešťový; 10A; červená; Rozs.uchop: max.4mm

AX-T2090

Bezdotykový detektor napětí a kabelů; LCD, bargraf; 12÷400VAC

AX-5002

Teploměr; LCD 4-místný, podsvětlený; Tepl.(sonda): -200÷1300°C

Pyrometr AX-7600 – bezkontaktní měření teploty a rosného bodu

Kompaktní pyrometr AX-7600 je přístroj pro bezkontaktní měření vlhkosti a teploty mobilních, obtížně dostupných objektů nebo objektů nebezpečných na dotyk a monitorování nebezpečí vzniku plísně.

Měření teploty pomáhá při monitorování pracovních parametrů zařízení a úvodní detekci závad, kde teplota může být často prvním a nejjednodušším příznakem zvěstujícím poruchu.

Princip funkce pyrometrů je založen na měření množství tepelného záření emitovaného měřeným objektem a jeho převodu na hodnotu teploty. Transformovanou hodnotu ukazuje přístroj bezprostředně na zobrazovači. Základní předností použití bezkontaktní metody měření na infra (IR) je absence vlivu na teplotu měřeného objektu.

Nabízený pyrometr má široký rozsah měření teploty povrchu objektu nebo okolí, který je od -50 oC do +350 oC s přesností ± 3 oC pro teplotu pod nulou a ± 2 oC pro teplotu nad 0 oC, což umožňuje neomezené používání přístroje.

Pyrometr AX-7600 zaručuje velkou přesnost měření a volbu měřicích funkcí. Má nastavení koeficientu emisivity, díky kterému měří správně rovněž teplotu dřevěných a kovových objektů (zvláště lesknoucích se) s nízkou emisivitou.

Materiál Tepelná emisivita Materiál Tepelná emisivita
Asfalt 0,90 až 0,98 Materiál (černý) 0,98
Beton 0,94 Lidská pokožka 0,98
Cement 0,96 Kůže 0,75 až 0,80
Písek 0,90 Uhlí (prachové) 0,96
Půda 0,92 až 0,96 Lak 0,80 až 0,95
Voda 0,92 až 0,96 Lak (matný) 0,97
Led 0,96 až 0,98 Guma (černá) 0,94
Sníh 0,83 Plast 0,85 až 0,95
Sklo 0,90 až 0,95 Dřevo 0,90
Keramika 0,90 až 0,94 Papír 0,70 až 0,94
Mramor 0,94 Oxid chromitý 0,81
Omítka 0,80 až 0,90 Oxid mědi 0,78
Malta 0,89 až 0,91 Oxid železa 0,78 až 0,82
Cihla 0,93 až 0,96 Tkaniny 0,90

Připojená tabulka pomáhá při volbě správného koeficientu emisivity měřeného objektu a získání přesných výsledků měření.

Model AX-7600 má vestavěný měřič relativní vlhkosti v rozsahu od 10% do 90% s přesností měření ±4% pro vlhkost nižší než 20% a ± 2% pro vlhkost vyšší než 60%.

Odlišovacím znakem pyrometru AX-7600 je schopnost stanovení teploty rosného bodu, při kterém dochází za daných podmínek ke kondenzaci vodní páry. Měří bezkontaktním způsobem aktuální teplotu v místnosti a vlhkost vzduchu. Na základě těchto hodnot vypočítává rosný bod. Je-li teplota povrchu předmětu v nějakém místě rovna nebo nižší než rosný bod, vytvářejí se na něm z vodní páry kapky. Toto měření umožňuje stejným způsobem lokalizovat nesprávnou izolaci nebo místa, která napomáhají vzniku plísně.

 

Pyrometr AX-7600 je vícefunkční přístroj, který se vyznačuje jednoduchou a intuitivní obsluhou pomocí jednoznačně popsaných tlačítek a čitelným displejem, který má dva číselné řádky pro zobrazení údajů. Funkce změny způsobu zobrazování MODE dovoluje zvolit správné parametry: teplotu rosného bodu, teplotu okolí nebo vlhkost okolí a teplotu měřenou IR čidlem.

Příslušné tlačítko umožňuje vypnutí a zapnutí podsvětlení displeje a laserového zaměřovače (bodu označujícího měřicí pole).

Doplňková informace o aktuálním stavu nebezpečí vzniku plísně je prezentována v podobě svítivé diody LED a pomocí zvukového signálu v případě skutečného nebezpečí (s možností ztišení).

Napájení baterií 9 V zajišťuje 6 hodin trvalého provozu. K automatickému vypnutí přístroje dojde po jedné minutě neaktivity. Pyrometr může pracovat při teplotě okolí od -10 oC do 40 oC. Hmotnost přístroje je 168 g bez baterie.

 

Příklady oblastí využívající měření teploty pomocí pyrometrů:

  • obory vyžadující sterilitu objektů (potravinářský, lékařský, farmaceutický);
  • stavebnictví ve spojení s měřením teploty a vlhkosti vzduchu, varování o možnosti kondenzace vodní páry na měřeném objektu, např. „studené zdi”;
  • diagnostika pohyblivých a rotujících prvků strojů a zařízení;
  • diagnostika objektů pod napětím nebo v prostředí, obsahujícím žíravé nebo nebezpečné látky;
  • diagnostika a monitorování objektů muzeálních a zvlášť chráněných;
  • diagnostika objektů s malou tepelnou kapacitou a/nebo dynamickými změnami teploty.