NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Čím se liší běžný osciloskop od přenosného?

Funkce běžného a přenosného (handheld) osciloskopu jsou si velmi blízké, s tím, že verze handheld má často oddělené vstupy, určené pro provádění měření typických pro multimetr.

Běžný osciloskop se zpravidla používá v laboratoři na stole.

Přenosný osciloskop:

  • lze držet nebo postavit ve svislé poloze,
  • je lehčí a zabírá méně místa, i když vůbec nemusí svými parametry zaostávat za nejlepšími osciloskopy.
  • může být napájený z baterií nebo akumulátoru,
  • usnadňuje monitorování práce velkých, stacionárních strojů nebo obtížně dostupných míst.

Na trhu se můžeme setkat i se čtyřkanálovými přenosnými osciloskopy, jejichž cena často překračuje nákupní cenu běžného osciloskopu s přibližně shodnými parametry.