NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Akce

AX-3005D

Napájecí zdroj: laboratorní; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Vidlice: EU

AX-3010DS

Napájecí zdroj: laboratorní; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷10A; Vidlice: EU

AX-3003D

Napájecí zdroj: laboratorní; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷3A; Vidlice: EU

AX-3010H

Napájecí zdroj: laboratorní; Kanály: 1; Uvýst: 1÷30V; Ivst: 1,6A

AX-3020L

Napájecí zdroj: laboratorní velkého výkonu; Kanály: 1; 0÷30VDC

AX-3005DLS

Napájecí zdroj: laboratorní; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Vidlice: EU

AX-3004H

Napájecí zdroj: laboratorní; Kanály: 1; Uvýst: 30VDC; Uvýst2: 5VDC

AX-3005DS

Napájecí zdroj: laboratorní; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Vidlice: EU

AX-1803D

Napájecí zdroj: laboratorní; Kanály: 1; 0÷18VDC; 0÷3A; Vidlice: EU

AX-3005DBL

Napájecí zdroj: laboratorní; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Vidlice: EU

Katalog AXIOMET

Stáhněte si katalog
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Zjišťování izolačního odporu podmínkou bezpečného užívání sítě

Izolační odpor je parametr charakterizující energetickou síť, který je jedním z nejdůležitějších kritérií posouzení její kvality a bezpečnosti užívání. Kontrola stavu izolace vychází ze zákonných požadavků a zahrnuje pravidelnou kontrolu instalací v budovách.

Měření izolačního odporu poskytuje informaci o stavu dielektrika, oddělujícího vodiče pod napětí navzájem a od země, jak v elektrických zařízeních, tak i v elektrických sítích.

Kdy budou získané výsledky správné?

Zjednodušené schéma měřiče izolačního odporuPro měření izolačního odporu běžný ohmmetr nestačí. Je nutné použít speciální měřič. Zjištění většiny jevů totiž vyžaduje, aby bylo do obvodu přivedeno vysoké měřicí napětí (250 V - 2,5 kV), nikoliv napětí několika voltů jak u multimetru. Jsou potřebné měřicí rozsahy do 20 GΩ (Obr. 1).

Co tvoří obvod měřených složek?

Izolační odpor Izolační odpor, to není pouze měření odporu mezi dvěma vodiči v kabelu . Patří k němu také povrchový odpor izolantu závislý na čistotě povrchu. Kromě odporu mezi žilami kabelu je také důležitý odpor mezi každou žilou a zemí.

To vytváří složený obvod měřených složek (Obr. 2).

Při vysokém napětí, které je v síti, vznikají v dielektrikách doplňkové jevy spojené s orientací nábojů ve směru elektrického pole uvnitř izolačního materiálu.

Jaké možnosti poskytuje měřič izolačního odporu?

Speciální měřič izolačního odporu umožňuje provést měření v souladu se závaznou normou, tedy při stanoveném měřicím napětí a s příslušnou přesností.

Zajišťuje možnost:

  • nastavení napětí,
  • nastavení doby měření,
  • provést cyklická měření,
  • stanovení hodnoty únikového proudu izolace,
  • stanovení hodnoty polarizačního proudu dielektrika.

Vyspělé přístroje mohou rovněž měřit třívodičovou metodou, která umožňuje eliminovat vliv povrchového svodového proudu na výsledek.


Shrnutí

Měření izolačního odporu umožňuje odhalit neviditelná poškození kabelů a instalací, způsobená mechanickým poškozením kabelu, zvlhnutím a znečištěním . Měření provedená při různé teplotě umožňují posoudit také stav a kvalitu izolace kabelu.